21/09/18  Tin của trường  117
 những chuyến đò Text belowText belowText below 
 25/04/16  Tin của trường  324
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Phước Thành B.